Majandusaasta aruanne

Hoiame raamatupidamist korras kümnetel firmadel.

Kas saame ka Teile abiks olla?
Saatke päring kontaktilehelt.

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile ettevõtetele. Selles esitatav informatsioon annab ülevaate ettevõtte finantsseisundist ja majandustulemusest. Majandusaasta aruande perioodiks (RPS §13) on tavaliselt 12 kuud. Ettevõtte alustamisel, lõpetamisel või perioodi muutmisel võib üks aastaaruanne olla kuni 18 kuud. Majandusaasta aruandeid saab esitada ettevõtjaportaalis.

Majandusaasta aruanne

Alates 01.01.2016.a on ettevõtted jagatud kategooriatesse (RPS §3):

  • mikroettevõtja,
  • väikeettevõtja,
  • keskmise suurusega ettevõtja,
  • suurettevõtja.

 

  Mikroettevõtja Väikeettevõtja Keskmise suurusega ettevõtja  

Suurettevõtja

 

Osaühing, mille näitajad vastavad kõikidele järgmistele tingimustele Äriühing, mille näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi Äriühing, mille näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi Äriühing, mille näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi
Varad kokku kuni 175 000 eurot 4 000 000 eurot 20 000 000 eurot 20 000 000 eurot
Müügitulu kuni 50 000 eurot 8 000 000 eurot 40 000 000 eurot 40 000 000 eurot
Keskmine töötajate arv aruande perioodi jooksul 50 inimest 250 inimest 250 inimest
Omakapital = osakapital + eelmiste aastate jaotamata kasum Kohustused ei ole suuremad kui omakapital
Üks osanik, kes on ka juhatuse liige

 

Väikese ettevõtte aruanne on üsna lühike. Mikroettevõttel on majandusaasta aruande osadeks bilanss ja kasumiaruanne ning väikeettevõttel lisaks ka tegevusaruanne (RPS §15). Kohustuslikud  lisad on arvestuspõhimõtted, tööjõukulud ja tehingud seotud osapooltega. Lisaks võib mikroettevõtja vastavalt vajadusele täita veel kolm lisa. Väkeettevõtjal on vastav valik tunduvalt suurem. Kõige lõppu lisatakse veel ka majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.

Äriregistri majandusaasta aruandes on mikroettevõtte puhul bilansis ridu vähem kui väikeettevõtjal. Kasumiaruanne on mõlemal sama. Arvestuspõhimõtete all küsitakse mikroettevõtte puhul ainult seda, kas ettevõte on endiselt tegutsev. Tööjõukulude ja seotud osapoolte lisades on ka vähem lahtreid kui väikeettevõtjal.

Erandiks on ettevõtted, mis on asutatud 2015.a teises pooles ja esitatakse üle 12 kuu pikkune aastaaruanne. Sellisel juhul tuleb sarnaselt keskmise- ja suurettevõttega esitada lisaks bilansile ja kasumiaruandele ka omakapitali aruanne ja rahavoogude aruanne.

Tegevusaruanne on tekstiline osa, milles antakse ülevaade ettevõtte tegevusest tervikuna, olulistest sündmustest majandusaastal ning plaanidest järgmisel aastal. Tasub meeles pidada, et aruandlusega saavad tutvuda kõik huvilised, sh kliendid, konkurendid, potentsiaalsed või olemasolevad koostööpartnerid. Seega tasub hoolikalt läbi mõelda, kas ja mida kirja pannakse.

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. Kuna tavapärane on majandusaasta 01.01-31.12, siis sellisel juhul on tähtaeg 30. juuni.

Viimastel aastatel on ühe levimas praktika, et kui majandusaasta aruannet ei esitata õigeaegselt või jääb see esitamata, on registripidajal õigus ilma hoiatamata kohaldada sunniraha ehk trahvida (ÄS §71). Kui majandusaasta aruannet kuue kuu möödumisel peale tähtaega ei esitata, algatatakse järelevalvemenetlus (ÄS §60), mis võib lõppeda juriidilise isiku registrist kustutamise või sundlõpetamisega.

 

NB! Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul kui tegevust ettevõttes pole toimunud.

Majandusaasta aruanne peab olema koostatud vastavalt nõuetele ja õigeaegselt esitatud. Kui endal oskustest ja teadmistest puudu jääb, siis tasub kindlasti pöörduda professionaalse raamatupidaja poole.

Raamatupidaja koostab aruanded ja valmistab kõik vajaliku ette. Ettevõtja jaoks on see kiire ja mugav. Hinnad sõltuvad konkreetse ettevõtte tegevusest, mahust ja eripäradest. Parim lahendus on küsida personaalset pakkumist hinnapäringu lehel.

Vaadake lähemalt, kuidas saame raamatupidamisega aidata.