FIE raamatupidamine

Hoiame raamatupidamist korras kümnetel firmadel.

Kas saame ka Teile abiks olla?
Saatke päring kontaktilehelt.

FIE ABC raamatupidamises

Füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na) tegutsemine on tihti esimene samm, liikudes palgatöö asemel või palgatöö kõrvalt ettevõtjaks. FIE-ks olemine ei välista töötamist tööandja juures või osaühingu osanikuks olemist. Selle kõige juures peab iga füüsiline isik eristama erinevaid tululiike füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ja FIE maksukohustusi täitma seni, kuni ta on ettevõtjana äriregistrisse kantud. Ka FIE raamatupidamine kvalifitseerub "raamatupidamine väikeettevõttele" alla - on ju FIE-na tegutsemine levinud ka Eestis.

FIE on kohustatud pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust, ning maksukohustusi täitma seni, kuni ta on ettevõtjana äriregistrisse kantud.

FIE raamatupidamine tähendab maksustamisperioodil muuhulgas:

  • Ettevõtlustulult sotsiaal- ja tulumaksu tasumist
  • Lisaks füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormile A ka ettevõtlustulu deklaratsiooni vormi E esitamist
  • Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumist
  • Teisest tegevusaastast alates tulumaksu avansiliste maksete tasumist
  • End käibemaksukohuslasena registreerides ka käibedeklaratsiooni esitamist järgneva kuu 20. kuupäevaks

FIE maksud - sotsiaalmaks

FIE puhul on üks olulisemaid erisusi sotsiaalmaks ja selle avansilised maksed.

FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud alam- ja ülempiiri. Sotsiaalmaksu määr on 33%.

FIE on kohustatud neli korda aastas maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid olenemata sissetulekust. Välja arvatud juhul, kui ta on riikliku pensioni saaja või alustab/lõpetab tegevuse kvartali jooksul.

Või kui tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik.

See tähendab, kui FIE-na registreeritud füüsiline isik omab töökohta ja tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja, siis ei pea avansilisi makseid tegema. Küll aga tuleb sotsiaalmaks tasuda endiselt saadud tuludelt. FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav tulu selgitatakse välja tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.

Sotsiaalmaks arvutatakse maksustamisperioodil ettevõtlusest saadud tulu alusel. Ettevõtlustulu deklareeritakse üks kord aastas tuludeklaratsioonil (vorm E), mis tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga (vorm A) hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Aasta lõpliku sotsiaalmaksukohustuse arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud andmete alusel ja saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega (1. oktoobrit). Kui sotsiaalmaksu juurde maksma ei pea, siis Maksu- ja Tolliamet maksuteadet ei väljasta. Maksuteatel näidatud sotsiaalmaksusumma peab FIE tasuma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

FIE maksud - tulumaks

Lisaks sotsiaalmaksule maksab FIE tulumaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud seadusega lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Ettevõtlustulust lubatud mahaarvamisi saab teha ainult FIE-na äriregistris registreeritud füüsiline isik.

Tulumaksumäär 2017. aastal on 20%.

Makstud tulumaksu (sh tulumaksu avansilisi makseid) FIE oma ettevõtlustulust maha arvata ei saa. FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, on kohustatud maksma tulumaksu avansilisi makseid.

Avansilisi makseid ei pea tehema kui

  • ettevõtluse esimesel maksustamisperioodil (tegevusaastal);
  • kui ühe kvartali (tähtaja) makse suurus ei ületa 64 eurot;
  • kui eelmisel maksustamisperioodil puudus ettevõtluse maksustatav tulu;
  • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena;
  • kui ettevõtlus on peatatud.

Kui FIE on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, peab ta maksma enda eest kohustusliku kogumispensioni makset. FIE ei pea enda eest töötuskindlustusmakset maksma.

FIE vorm sobib hästi väikesemahuliseks ettevõtluseks

FIE vorm sobib hästi väikesemahuliseks ettevõtluseks. Seda mahtu on tihti aga raske konkreetse numbriga seostada. See oleneb mitmetest asjaoludest (avansilised maksed, kulutused enne maksustamist, jne).

Suurim FIE kasu tekib kui ei pea tegema sotsiaalmaksu avansilisi makseid.

2017. aasta sotsiaalmaksu kuumäär on 430 eurot, millelt arvutatud ühe kvartali sotsiaalmaksu kohustus on 425.70 eurot (430 x 3 x 33%).

Kui FIE alustab või lõpetab ettevõtluse kvartali jooksul, maksab ta avansilisi makseid nende kuude eest, millal ta on FIE-na registreeritud. Kui FIE alustab ettevõtlust enne 15. kuupäeva või 15. kuupäeval, loetakse see täiskuuks. Kui FIE lõpetab ettevõtluse pärast 15. kuupäeva (k.a), loetakse see täiskuuks. Maksukohustus tasutakse eurosendi täpsusega.

Küsi FIE raamatupidamise täpsemat pakkumist siit.

Vaadake lähemalt, kuidas saame raamatupidamisega aidata.