Raamatupidamisteenus ja olulised tähtajad

Hoiame raamatupidamist korras kümnetel firmadel.

Kas saame ka Teile abiks olla?
Saatke päring kontaktilehelt.

Olulised tähtajad raamatupidamises

Raamatupidamises on oluline tähtaegadest kinni pidamine.

Olulisted tähtajad raamatupidamises võib jagada suures pildis kaheks:

 • ettevõttesisesed tähtajad
 • Maksu-ja Tolliametile ja Äriregistrile esitatavate dokumentide tähtajad.

Tähtaegadest kinnipidamine on oluline põhjusel, et kõik deklaratsioonid ja aruanded saaksid esitatud õigeaegselt. See jätab ettevõttest kohusetundliku esmamulje.

Samuti ei teki nii lisakulusid viiviste või intresside näol. Vähem tähtis pole ka raamatupidamisteenuse pakkujale, raamatupidajale õigeaegselt dokumentide esitamine.

Tähtaegadest kinnipidamine muudab koostöö sujuvamaks ja tagab tähtajalise aruandluse ametiasutustele.

Millal ja kellele tuleb milliseid dokumente esitada?

See võib eriti alustavale ettevõtjale suurt segadust tekitada, ning mugavaim lahendus on mõelda raamatupidamisteenuse tellimisele. Vaatame selles artiklis üle kõige olulisema, mida on vaja meeles pidada.

Vaadake lähemalt, kuidas saame raamatupidamisega aidata.

Raamatupidamisteenuse kirjutamata hea tava - dokumentide esitamine raamatupidajale hiljemalt 7. kuupäevaks.

Esimene oluline tähtaeg on dokumentide esitamine raamatupidajale. Olenevalt ettevõtte suurusest, tegevusalast ja inimeste arvust võib esineda erinevaid omavahel kokku lepitud aegu, kes millal dokumendid esitab.

Raamatupidajani peaks üldiselt hiljemalt järgmise kuu 5-7.kuupäevaks jõudma:

 • Müügidokumendid
 • Tarnijate arved ja lepingud
 • Töölähetusaruanded
 • Majanduskulude aruanded
 • Palgaarvestuse algandmed
 • Tööaja tabelid
 • Materjalide kuluaruanded
 • Muud kokku lepitud lisaandmed

Hiljemalt 31.jaanuariks tuleks töötajate olemasolul raamatupidajale esitada ka:

 • Puhkuse ajakava

Osaühingute jaoks olulised Maksu- ja Tolliameti tähtajad

Raamatupidaja saab dokumentide laekumise järel algdokumentide baasil koostada vajalikud aruanded ja deklaratsioonid.

Osaühingu jaoks igakuiselt kõige olulisemad nendest on erinevate tasude väljamaksete deklaratsioon TSD ja käibemaksudeklaratsioon KMD koos lisadega.

Olenevalt ettevõtte tegevusest võivad olulised olla ka Ühendusesisese käibe aruanne VD ja lisainfo deklaratsioonid INF. Eelnimetatud deklaratsioonid esitatakse Maksu- ja Tolliametile (EMTA).

TSD deklaratsioonis näidatakse tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse suurused. Ühe või enama eelnimetatud maksuga on maksustatud näiteks:

 • töötasu
 • dividendid
 • erisoodustused
 • litsentsitasu
 • autoritasu
 • üüritasu
 • tehtud kingitused
 • vastuvõtukulud jne.

TSD tuleb esitada igakuiselt 10. kuupäevaks. Mitteõigeaegsel deklaratsiooni esitamisel rakendab EMTA automaatselt viiviseid.

Käibemaksudeklaratsioonis KMD näidatakse müügile ja ostule lisatud käibemaksud ning vastavalt tekkinud maksmisele kuuluv või enammakstud käibemaks.

Käibemaksukohustuslased peavad EMTA-le esitama KMD eelmise kuu tehingute eest igakuiselt 20-ks kuupäevaks.

Sarnaselt TSDle mitteõigeaegsel deklaratsiooni esitamisel rakendab EMTA ka KMD puhul automaatselt viiviseid.

VD ehk ühendusesisese käibe aruandes näidatakse, milliseid müügitehinguid on tehtud teiste liikmesriigi klientidega. VD aruande parandamiseks või muutmiseks kasutatakse ühendusesisese käibe muutmise aruannet VDP.

Raamatupidamisteenus professionaalselt raamatupidajalt aitab siinkohal tekkivatele küsimustele täpsed vastused saada kiiremini, kui ise lisainfot otsides.

Erinevad INF vormid on ainult lisainfo deklareerimise jaoks. Maksukohustust need endaga kaasa ei too, kuid need on siiski kohustuslikud.

Põhilised vormid, millega võib tekkida kokkupuude, on:

 • KMD INF A - KMD müügiarvete lisa;
 • KMD INF B - KMD ostuarvete lisa,
 • INF 14 - isikliku sõiduauto kompensatsiooni maksmise deklaratsioon;
 • INF 1 - dividendide deklaratsioon.

FIE raamatupidamise tähtajad

FIE peab neli korda aastas maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid ja alates teisest tegevusaastast lisanduvad ka tulumaksu avansilised maksed.

Sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksab FIE jooksva kvartali eest ning iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks.

 • I kvartali eest 15. märtsiks
 • II kvartali eest 15. juuniks
 • III kvartali eest 15. septembriks
 • IV kvartali eest aasta viimasel kuul, 15. detsembriks.

Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega.

Tulumaksu avansilised maksed tasutakse võrdsete summadena, alates tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevale (31. märtsile) järgnevast kvartalist.

Iga kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks. Ehk:

 • 15. juuniks
 • 15. septembriks
 • 15. detsembriks.

Tulumaksu avansiliste maksete suurus arvutatakse eelmise tegevusaasta maksustatava ettevõtlustulu alusel.

Lisaks maksab FIE sotsiaalmaksu ja tulumaksu saadud tuludelt. Sotsiaalmaksu ja tulumaksu arvutatakse maksustamisperioodil ettevõtlusest saadud tulu ja tehtud kulude alusel.

Täiskomplektne raamatupidamisteenus FIE-le sisaldab abi kõige sellega ja ka arvete koostamisega. Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulu deklareeritakse üks kord aastas tuludeklaratsioonil (vorm E).

See tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga (vorm A) hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Aasta lõpliku sotsiaalmaksukohustuse ja juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E ja vormil A näidatud andmete alusel.

Seejärel saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva summa kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega, s.o 1. septembrit.

Maksuteatel näidatud summa peab FIE tasuma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

Kokkuvõtteks raamatupidamise olulistest tähtaegadest

Osaühingu jaoks on olulised järgmised kuupäevad:

Deklaratsioonid ja aruanded Tähtaeg
TSD koos lisadega igakuiselt 10. kuupäevaks
KMD koos lisadega igakuiselt 20-ks kuupäevaks eelmise kuu tehingute eest
VD Koos KMDga igakuiselt 20-ks kuupäevaks eelmise kuu tehingute eest
INF 2-6 ja 16 1.veebruar, eelmise kalendriaasta kohta
INF 9 1.juuli, eelmise kalendriaasta kohta
INF 12 10. aprill, eelmise kalendriaasta kohta
INF 14 1. veebruar, eelmise kalendriaasta kohta
Majandusaasta aruanne Kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppu

 

Fie jaoks on olulised järgmised kuupäevad:

15. märts FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
31. märts Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine
15. juuni FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine
15. september FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine

FIE tulumaksu avansilise makse tasumine

1. oktoober Eelmise aasta tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine
15. detsember FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine

 Lisaks on olemas veel mõned väikeettevõtjate hulgas vähem kasutatavad deklaratsioonid.

Näiteks aktsiisideklaratsioonid, ESD ehk FIE abikaasa sotsiaalmaksu deklaratsioon, hasartmängudeklaratsioonid, metsateatised, Tallinna reklaamimaksu deklaratsioonid jne. Komplektne raamatupidamisteenus sisaldab vajadusel ka abi nende täitmisel. Enamikul ettevõtjatel nende deklaratsioonidega siiski kokkupuudet ei teki.

Vaadake lähemalt, kuidas saame raamatupidamisega aidata.

raamatupidamisteenuse tähtajad
Raamatupidamisteenuse tähtajad on soovitav esialgu märkida ka kalendrisse.