FIE või OÜ

Hoiame raamatupidamist korras kümnetel firmadel.

Kas saame ka Teile abiks olla?
Saatke päring kontaktilehelt.

OÜ ja FIE võrdlus

 Alates 1. jaanuarist 2011 on füüsilisel isikul võimalik asutada kuni 25 000 euro suuruse osakapitaliga osaühing sissemakseid tegemata. Peale seda seadusemuudatust on lisaks FIE-nimelisele ettevõtlusvormile lihtne alustada ka -ga.

Kuid kumba valida - siin on oluline läbi mõelda maksustamine, sest FIE võib olla OÜ-st oluliselt suurema maksukoormusega ettevõtlusvorm.

Mõeldes väikeettevõtjana alustamisele, tasub välja arvutada, kas osaühingu loomisega ja sealt endale juhatuse liikme või töötasu maksmisega tekivad erinevused, võrreldes FIE-na tegutsemisega. Kui suured on võimalikud tekkivad erinevused.

Fie või OÜ - erinevus maksude tasumises

Kui OÜ juhatuse liige ei pea ravikindlustuse eest ise hoolitsema ega FIE avansilisi makseid tasuma, siis mõlemal on võimalus enne maksustamist tuludest maha arvutada kulud. Juhatuse liikmel on võimalus endale tasu välja maksta nii palju kui parasjagu võimalust on, FIE arvutab välja samad maksud. Erinevus on maksude tasumistes.

Kui FIE teeb seda korra aastas deklaratsiooniga, siis puhul deklareeritakse TSD maksuametis väljamaksele järgneval kuul ning tasutakse kohe ka maksud.

OÜ juhatuse liikme ravikindlustus ja sotsiaalmaks

Kui osaühingu juhatuse liige vajab ravikindlustust, siis on vaja iga kuu tasuda endale miinimumtasu eelmise aasta miinimumpalga suuruses.

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430 EUR. See tähendab, sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 430 x 33%= 141.9 EUR/kuus.

2017.a aasta miinimumpalk on 470 eurot bruto, kuid juhatuse liige saab tasu maksta eelmise aasta järgi 430 eurot brutopalgana. Siin tasub nüüd võrrelda FIEga, kellel on avansiliste maksete kohutus (sest eeldatavasti ei oleks ka juhatuse liikmel vaja ravikindlustust ise tagada kui sotsiaalmaksu tasuks tema eest mõnel teisel töökohal tööandja või riik, vmt.).

Juhatuse liikme brutotasu 430 euro pealt on vaja tasuda:

Sotsiaalmaks (33%) 141,90 €
Kogumispension (2%) 8,60 €
Tulumaks (20%) 48,28 €
Netosumma (kätte) 373,12 €

Ettevõtte kogukulu 571,90 €

Töötuskindlustusmakseid ei pea juhatuse liige tasuma, sest töötuskindlustuse kaitset tal ei ole. Kui soovitakse suuremat juhatuse liikme tasu, siis vastavalt kasvavad ka maksud. FIE avansilised ettemaksed on samas suurusjärgus ja kui Tulud-Kulud=571,90eur/kuus, siis deklaratsiooniga midagi juurde maksma ei pea ja erilist vahet ei pruugigi tekkida.

Samuti kui tulud on FIE-l suuremad (nagu juhatuse liige maksab suuremat tasu), siis tuludeklaratsiooniga kord aastas tehakse tasaarvestus ning ülejäänud tasumata osa tuleb juurde maksta.

Erinevused hakkavad tekkima, kui näiteks ühel aastal on FIE-l olnud väga hea tulu, kuid järgmine aasta on see märgatavalt väiksem. "FIE või OÜ?" osas tuleb siin välja selge erinevus.

FIE tulumaksu avansilisi ettemakseid tuleb ikka teha eelmise aasta järgi ja sotsiaalmasu avansilisi makseid miinimumi järgi - seega tasutakse antud juhul rohkem makse kui tulu teenitakse. Samal ajal osaühingu juhatuse liige tasub makse ainult välja makstud reaalse summa pealt.

FIE raamatupidamine

FIE raamatupidamine ei ole tegelikult palju keerulisem, aga tuleb lihtsalt jälgida just neid nihkeid, millal ja mida maksta. Teistpidi on FIE raamatupidamine kergem, sest see on kassapõhine.

"Müüsin sokid märtsis, sain raha mais, tulu tekkis mais." Samal ajal kui OÜ võib esitada märtsis arve ja saab raha võibolla alles mais. Kuna raamatupidamine on tekkepõhine, siis tulu tekkis märtsis kui arve esitati, mitte mais kui raha tuli.

Osaühingu suurim "pluss" - dividendid

Lisaks tasub kaaluda veel ühte võimalust, mille annab osaühing. Kui tulud on suuremad ja/või kogu teenitud tulu ei ole vaja kohe isiklikku kasutusse võtta, siis raha võib jääda osaühingusse (nö hoiule) kuni majandusaasta aruandega kuulutatakse välja kasumi jaotamine dividendideks.

Dividendide pealt ei kuulu tasumisele eelnimetatud sotsiaalmaks, eraisiku tulumaks ega kogumispension. Vaid ettevõtte tulumaks.

1000 euro (netotasu) pealt on ettevõtte tulumaks 250 eurot, väljamakse kogukulu ettevõttele 1250eur.

Sama kogukulu juures juhatuse liikme tasu või FIE puhul tähendaks peale maksude maha arvamist kätte saada 772,84eur.

Muidugi siin on omad "aga-d.

Osaühingu asutamine on kulukam.

Osakapitali nõue on minimaalselt 2500 eurot.

Õnneks on tehtud küll väga mugav võimalus asutada osaühing sissemakseta. Esmane osaühingu asutamisega seotud kulu on suurusjärgus 190 eurot ja osakapitali (2500 eurot) võib sisse maksta seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Kuni osakapitali sissemakseni ei saa ka dividende maksta.

Muidugi ei tasu ära unustada ka, et FIE vastutab kogu oma isikliku varaga ettevõtlustegevuse ees, samal ajal kui OÜ on nö ise enda peremees (v.a juhul kui osakapital ei ole sisse makstud, siis vastava summa piires on vastutus ja nõue omaniku vastu).

FIEks olemine võib olla ainsaks sissetuleku allikaks ja nn töökohaks. Kindlasti tasub numbritele (tuludele, kuludele) siiski pilk peale heita ja vaadata, millised on prognoosid, tegutsedes FIE-na ja osaühinguna.

Paljud väike-ettevõtjad on esmalt alustanud FIE-na, ning äri edenedes hiljem registreerinud osaühingu.

Osaühingu asutamise "aga-d"

Osaühingu asutamine on kulukam.

Osakapitali nõue on minimaalselt 2500 eurot.

Õnneks on olemas mugav võimalus asutada osaühing sissemakseta. Esmane osaühingu asutamisega seotud kulu on suurusjärgus 190 eurot ja osakapitali (2500 eurot) võib sisse maksta seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Kuni osakapitali sissemakseni ei saa ka dividende maksta.

FIE või OÜ - vastutus ja kokkuvõte

Muidugi ei tasu ära unustada ka, et FIE vastutab kogu oma isikliku varaga ettevõtlustegevuse ees, samal ajal kui OÜ on nö ise enda peremees (v.a juhul kui osakapital ei ole sisse makstud, siis vastava summa piires on vastutus ja nõue omaniku vastu).

FIEks olemine võib olla ainsaks sissetuleku allikaks ja nn töökohaks. Kindlasti tasub numbritele (tuludele, kuludele) siiski pilk peale heita ja vaadata, millised on prognoosid, tegutsedes FIE-na ja osaühinguna.

Paljud väike-ettevõtjad on esmalt alustanud FIE-na, ning äri edenedes hiljem registreerinud osaühingu.

Vaadake lähemalt, kuidas saame raamatupidamisega aidata.