Ettevõtte alustamine on lihtne

Hoiame raamatupidamist korras kümnetel firmadel.

Kas saame ka Teile abiks olla?
Saatke päring kontaktilehelt.

Oma firma rajamine on lihtne

Ettevõtte asutamine on muutunud alates  1. jaanuarist 2011 tunduvalt lihtsamaks. Ettevõtlust reguleerib Äriseadustik, mille kohaselt on ettevõtja füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid. Äriühinguid on mitut liiki: täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, jne.

Osaühing on enimlevinud ettevõtlusvorm Eestis. Selle asutajaks võib olla üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut. Osaühingu osakapital peab olema vähemalt 2500 eurot.

Osaühingu asutamiseks on kolm võimalust.

  • asutamine kohese rahalise või mitterahalise sissemaksega;
  • asutamine ilma kohese sissemakseta.

Kui kaua võtab firma asutamine aega?

ID-kaardiga ettevõtjaportaalis saab OÜ registreerida paari tunniga.

Notari juures kulub ettevõtte asutamiseks paar päeva.

Riigilõivu suuruseks, mis tuleb OÜ asutamisel eraisikul tasuda, on kiirmenetluse korral E-Äriregistris 190 eurot.

Notari kaudu registreerides lisanduvad notarikulud.

Hiljem saab need summad kanda ettevõtte kuludesse ja raha endale tagasi kanda.

Lisaks on vajalik osaühingul osakapitali vähemalt 2500 eurot. Nagu enne mainitud, saab seda maksta kas kohe või hiljem. Samuti on võimalus kasutada mitterahalise sissemakse varianti.

 

Osaühingu asutamine kohese sissemaksega

Kui nõutav osakapital on olemas, siis saab sissemakse teha kohe asutamisel.

Osakapital kantakse kas ettevõtte enda stardikontole või ajutiselt kohtu deposiitkontole.

Peale ettevõtte registreerimise kinnistust Äriregistri poolt, saab minna panka, avada konto ning antud summa kantakse ettevõtte kontole.

Osakapital on vajalik selleks, et ettevõttel oleks rahavaru, mida saab ajutiselt hädaolukorras kasutada ja mis katab võimalikud tekkivad võlad.

Seega on osakapital oma sisult tagatiseks nii riigile, ettevõtte koostööpartnerile kui ka osanikule. Lisaks jätab ettevõttest soliidsema mulje ja samuti on siis võimalik endale dividende maksta.

 

Asutamine ilma kohese sissemakseta

Võib juhtuda, et alguses ei ole võimalik nõutaval määral osakapitali võimalik koguda. Ettevõtlusega lihtsamaks alustamiseks on võimalik asutada osaühing ka ilma kohese sissemakseta.

Asutades ettevõtte ilma sissemakseta on Äriregistris ettevõtte põhiandmete juures toodud vastav märkus. See näitab ka võlausaldajatele, et ettevõtjal ei ole niinimetatud tagatist. Lisaks ei ole lubatud sellisel juhul dividendide maksmine.

Asutades ettevõtet ilma osakapitali sissemakset tegemata tuleb asutamislepingusse märkida tähtaeg, millal sissemakse tehakse. Sissemakse võib teha korraga või osade kaupa.

Eraisik kannab enda kontolt ettevõtte kontole raha selgitusega "osakapitali sissemakse". Kui kogu nõutav summa on üle kantud, tuleb pöörduda panka, kes väljastab tõendi osakapitali sissemakse kohta. Tõend on vaja omakorda edastada Äriregistrile, kes teeb vastava muudatuse kande. NB! Tasuda tuleb ka riigilõiv 18€.

 

Mitterahaline sissemakse

Kiirmenetlusena kahjuks mitterahalise sissemakse tegemiseks võimalust ei ole. Üks variant on pöörduda notari poole. Teine võimalus on registreerida ettevõte kiirmenetluse korras esialgu sissemakset tegemata ning seejärel esitada Äriregistrile põhikirja muutmise avaldus. Nimelt kiirmenetluse tüüppõhikiri ei võimalda märkida osakapitali sissemakset mitterahaliseks.

Mitterahalise sissemakse korral tuleb koostada selle üleandmise leping ja mitterahalise eseme väärtust tõendavad dokumendid.

Kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, siis peab väärtust kontrollima audiitor (Äriseadustik § 143 lõige 3).

Enamasti piisab juhatuse hinnangust. Juhatuse liikmed tõendavad mitterahalise sissemakse üleandmist oma allkirjadega.

Juhatus peab hindama vara väärtuse (kui ei ole plaanis luua ettevõtet osakapitaliga 25 000 eurot). Vara väärtuse hindamiseks on vaja koostada vabas vormis akt vara turuväärtuse baasil.

Lihtsuse mõttes toome siinkohal auto näite, sest autot kasutatakse tihti ühe võimalusena mitterahaliseks sissemakseks. Auto kui vara väärtuse hindamiseks võib leida müügiportaalidest 3 sarnast autot, ning nende alusel auto keskmise hinna.

Vaadake lähemalt, kuidas saame raamatupidamisega aidata.

Mida veel teada ettevõtte asutamisest?

Ettevõtte asutamisega saab üldiselt hakkama igaüks. Kuid kui endal ei ole piisavalt aega detailidesse süveneda, siis tasub nõu küsida raamatupidajalt. Kui puudub soov raamatupidamist ise korraldada, siis on mõistlik teenus sisse osta. Seega tasub usaldusväärne partner leida juba enne osaühingu registreerimist. Asjalik raamatupidaja aitab nõustada ka ettevõtte asutamisel.

ettevõtte asutamine
Ettevõtte asutamiseks on vaja vaid 15 minutit, internetiühendust, arvutit, ja ID-kaarti.