Alustava ettevõtte raamatupidamine

Hoiame raamatupidamist korras kümnetel firmadel.

Kas saame ka Teile abiks olla?
Saatke päring kontaktilehelt.

Kuidas firma raamatupidamise alustamine korraldada?

Korras raamatupidamine on ettevõtte edukuse üks võtmesõna. See tagab hea ülevaate ettevõtte finantside ja majandusliku seisukorra kohta ning annab ettevõtte juhile pildi olukorrast.

Algusfaasis olevate ettevõtete raamatupidamine erineb suurettevõtete raamatupidamisest ainult mahu osas.

Iga ettevõte esitab ja saab arveid, koostab vähemalt kord aastas aruande ja võib olla kohustatud esitama deklaratsioone. Õige ja õiglase informatsiooni jaoks peab alustava ettevõtte raamatupidamine olema korras. Et see nii ka oleks, tasub meeles pidada mõningaid kirjutatud ja kirjutamata reegleid.

Raamatupidaja tugi ja dokumendihalduse süsteemsus

Toetav raamatupidaja tasub leida juba enne tegevuse alustamist - see aitab vältida vigu, hoiab kokku aega ja tihti ka raha. Hiljem teha parandusi ja muudatusi võib osutuda üsna keeruliseks ning kaasa tuua asjatuid kulusid.

Kui raamatupidajalt ei vajata igakuist teenust, siis kindlasti tasub paluda konsultatsiooni. Eriti kui tegemist on tehingutega, mida varasemalt pole ise läbi tehtud.

Dokumentidega tasub tegeleda algusest peale süsteemselt. See aitab kiirelt tuvastada puuduvad dokumendid ja vajadusel need uuesti hankida.

Üks enamlevinud probleeme raamatupidamises on puuduvad ostuarved või -tšekid. Varakult avastatud puuduvat dokumenti on tunduvalt lihtsam uuesti küsida, sest endalgi on veel värskelt meeles millal ja kus tehing toimus.

Hiljem võib tehingu tõestamine vajaliku dokumendiga tunduvalt keerulisemaks osutuda, eriti kui tegemist on sularahas toimunud tehinguga.

Ei ole harvad ka juhused, kui ilmuvad välja dokumendid varasematest perioodidest. See toob kaasa vajaduse teha parandusi ja korrektuure ning võib näiteks maksudeklaratsioonide puhul tuua kaasa Maksu- ja Tolliameti kõrgendatud huvi.

Iga asjaajamine, sh. suhtlemine ametiasutustega, röövib aga väärtuslikku aega, mis muidu võiks kuluda ettevõtlusele, aidates teenida rohkem tulu.

Ajakulu toovad kaasa ka dokumendid, mille olemus vajab täiendavaid selgitusi.

Raamatupidaja ei pruugi dokumendil olevast vähesest informatsioonist aru saada, mida kujutab endast näiteks ostuarvel nimetatud toode.

Seega, missuguse kuluga täpselt tegu on? Kui selliseid dokumente koguneb alustava ettevõtte raamatupidamisse mitmeid, siis peab raamatupidaja pidevalt juhatusega kontakteeruma ning vajalikke detaile täpsustama.

Lihtsam on hiljemalt 7. kuupäevaks, vastavalt kokkuleppele raamatupidajale edastada korrektsed dokumendid (vastavalt RPS §7), siis on ka koostöö sujuvam.

Selgitustega täiendatud ja arusaadavalt vormistatud dokument aitab ka endal tulevikus kiirelt meelde tuletada, mis oli tehingu sisu.

Alustava ettevõtte raamatupidamine -  enimlevinud viga ja dokumentide säilitamine

Väikeettevõtjate seas üks enamlevinumaid vigu alustava ettevõtte raamatupidamises on ettevõtte ja isikliku raha segamini kasutamine.

Kuigi isiklikeks kuludeks kasutatud ettevõtte raha on võimalik tagastada, võib see kaasa tuua suure segaduse raamatupidamises. Ka maksuriski.

Ettevõtluse jaoks isikliku raha kasutamisel tuleks jälgida, et kuludokumendid ei läheks kaotsi ning vajadusel vastavad aruanded aruandva isikuga oleks korrektselt vormistatud.

Raamatupidamise algdokumente peab säilitama seitse aastat (RPS §12), mõnda dokumenti kauemgi.

Võimalusi dokumentide säilitamiseks on erinevaid. Neid võib alles hoida nii paberil kui ka digitaalselt.

Arvutis hoitavatest dokumentidest tuleks kindlasti teha varukoopiaid. Selleks on taas mitmeid võimalusi, näiteks salvestamine kõvakettale või pilveruumi.

Dokumentidele oleks hea luua kaustade süsteem. Kas paberil või ka digitaalselt, kus kõik iga dokumendid on koos kuude ja aastate kaupa.

Nii ei pea vajadusel dokumente igaltpoolt kokku otsima. Arvemajandust on süsteemselt lihtsam hallata.

Alustavate ettevõtete raamatupidamises võib parajaks probleemiks kujuneda ka arvete mitteõigeaegne laekumine.

Eriti kui neid arveid on pigem vähe, aga käive suurem. Süsteemne ja regulaarne dokumentidega tegelemine aitab varakult selliseid arveid märgata ning nendega tegeleda.

See omakorda hoiab ettevõtte rahavood korras ja ennetab probleeme likviidsuse või maksetega.

Kokkuvõtteks

Et alustava ettevõtte raamatupidamine korras püsiks, on vaja:

·      Tegeleda dokumentidega algusest peale süsteemselt

·      Viia ennast kurssi, kuidas vormistada korrektselt dokumente (RPS §7)

·      Säilitada hoolega kõik ettevõtlusega seotud arved, tšekid, lepingud jm dokumendid

·      Luua korralik kaustade süsteem (kas paberil või digitaalselt)

·      Teha kõikidest dokumentidest varukoopiad

·      Hoida ettevõtte raha ja isiklik raha eraldi

·      Konsulteerida raamatupidajaga enne tehingu teostamist

Hoides ettevõtte raamatupidamist jooksvalt korras, on juhtkonnal alati ülevaade ettevõtte seisust. Samuti aitab korras raamatupidamine ära hoida lisakulusid viiviste näol ja kokku hoida aega.

Vaadake lähemalt, kuidas saame raamatupidamisega aidata.

alustava ettevõtte raamatupidamine