Raamatupidamine väikeettevõttele

Hoiame raamatupidamist korras kümnetel firmadel.

Kas saame ka Teile abiks olla?
Saatke päring kontaktilehelt.

Tunnipõhiselt pakume nii konsultatsioone, kui ka raamatupidamisteenust alustavatele ettevõtjatele.

Ainult konsultatsioon on sobiv variant, kui soovite saada nõu raamatupidamise ise teostamisel.

Tunnipõhine teenus tuleb kuutasupõhisest teenusest soodsam, kui igakuiselt on teada kannete arv ning töö maht on vähene.

Kuutasupõhine raamatupidamisteenus on tark valik, kui maksate palka ja esitate igakuiselt aruandeid.

Mitmed ettevõtjad eelistavad ka arvete koostamise raamatupidajale jätta, kui see ei ole nende aja parim kasutus.

Loomulikult on meiepoolne arvete koostamine kuutasupõhise paketi hinna sees.

Raamatupidamine väikeettevõttele tasub algusest peale korras hoida.

Aitame teil planeerida ja igakuiselt korras hoida äriühingu raamatupidamist - küsige pakkumist.

Lisaks FIE ja osaühingu raamatupidamisele abistame ka majandusaasta aruannete koostamisega. Samuti tasub meie poole pöörduda väiksematel korteriühistutel.

Meie pakutavad teenused

Osaühingu raamatupidamine

Osaühingute arvepidamine on ettevõtte tegevuse oluline osa. Aitame raamatupidamist korras hoida nii käibemaksukohuslastel, kui ka esialgu-veel-mitte-käibemaksu-kohuslastel.

OÜ-de raamatupidamine on tekkepõhine - see tähendab lihtsustatud kujul, et tulu või kulu tekib arve saatmisel või saamisel, mitte raha liikumisel.

Tutvustame raamatupidaja pakutavat teenust osaühingule pikemalt siin.

Lugege lisa

FIE raamatupidamine

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) on kohustatud pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust.

Erinevalt osaühingust on FIE-l võimalus kasutada kas tekke- või kassapõhist arvestusprintsiipi.

Kassapõhine raamatupidamisarvestus tähendab, et käive tekib siis, kui raha laekub. Mitte arve esitamise hetkel.

FIE ettevõtlustulu maksustamine toimub kassapõhist printsiipi kasutades. Tutvustame FIE raamatupidamisteenust detailsemalt siin.

Lugege lisa

Korteriühistu raamatupidamine

Korteriühistu on juriidiline vorm, mille liikmeteks on kõik ühe kortermaja korteriomanikud.

Alates 2018.aastast jõustub Korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) ja korteriühistu loomine muutub kohustuslikuks, kui seda juba olemas ei ole.

Seoses sellega tekib korterelamutel kohustus korrastada oma majaga seotud raamatupidamine. Tutvustame teenust korteriühistule lähemalt siin.

Lugege lisa

Majandusaasta aruannete koostamine

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile ettevõtetele. Selles esitatav informatsioon annab ülevaate ettevõtte finantsseisundist ja majandustulemusest.

Majandusaasta aruande perioodiks (RPS §13) on tavaliselt 12 kuud.

Ettevõtte alustamisel, lõpetamisel või perioodi muutmisel võib üks aastaaruanne olla kuni 18 kuud.

Majandusaasta aruandeid saab esitada ettevõtjaportaalis.

Lugege lisa

Kas raamatupidaja kaasamine aitaks Teil keskenduda ettevõtte põhitegevustele?

Väikeettevõtte raamatupidamine on lihtne, kui Sul on, kellelt nõu küsida. Mõned põhimõtted, mida tasub meeles pidada:

 • Kui kahtled, küsi nõu.
 • Minut paberite korrastamist alguses säästab tunni tuhnimist hiljem.
 • FIE või OÜ ei ole sunnitud tegutsema ainult ühel, esialgu valitud põhitegevusalal.
 • Ettevõtlust alustades tasub mõelda enda aja parimale kasutusele. Kas säästa midagi ise tehes €, või teha samal ajal tööd, mis toob sisse €€?
 • "Deebet" ei ole alati uksepoolne.

Raamatupidamisteenusest lähemalt

Pakume vastavalt kokkuleppele kõike Teile vajalikku alljärgnevast teenuste loetelust.

 • Vajadusel varasema raamatupidamise korrastamist
 • Vajadusel raamatupidamise sise-eeskirjade välja töötamist
 • Vajadusel konto plaani välja töötamist
 • Maksude arvestust
 • Maksudeklaratsioonide koostamist ning esitamist
 • Palga arvestust juhatuse liikme(te)le ja töötaja(te)le
 • Lepingute koostamist, kaasates vajadusel koostööpartnereid
 • Müügiarvete koostamist
 • Kasumiaruande koostamist
 • Bilansi koostamist
 • Majandusaasta aruannete koostamist
 • Konsultatsiooni telefoni või meili teel
 • Soovi korral statistikaametile aruande koostamist
 • Soovi korral erinevate erinevate teiste aruannete koostamist
 • Soovi korral pangaülekannete teostamist
 • Soovi korral Maksu- ja Tolliametis kliendi esindamist
 • Ning muud seadusega kooskõlas olevat, mida saab eeldada raamatupidamisteenuselt.

 

Teie ainsaks ülesandeks jääb vaid edastada algdokumendid ning koostatavate arvete andmed õigeaegselt.  Kogenud raamatupidaja abiga saate keskenduda suuremal määral uute ja kasulike kliendisuhete loomisele ning oma põhitegevusele.

Raamatupidamisteenuse hind ja tegelik väärtus

Meie pakutava teenuse hind on alustavate ja väiksemate ettevõtete jaoks taskukohane. Eriti, kui esialgu valida tunnipõhine hinnastamine.

Teenuse sisseostmine on iga ettevõtte jaoks kulu, kuid see hoiab märgatavalt kokku ettevõtte juhi ja töötajate aega. Seega annab võimaluse tegeleda põhitööga - ettevõtte arendamise ning sissetulekute suurendamisega.

Investeering raamatupidamisteenusesse aitab tulevikus ära hoida võimalikke teadmatusest põhjustatud valesti tasutud maksude või muude võimalike trahvide ja viiviste näol.

Kindla kuutasuga teenuse hind sõltub ettevõtte tegevusvaldkonnast, dokumentide mahust, vajalikust aruandlusest ning kliendi enda soovidest ja eelistustest.

Samuti on hinnastamisel tähtis asjaolu, millised ülesanded saab endale raamatupidaja ning millised jäävad ettevõtte enda kanda.

Koostöös Teiega leiame kindlasti paindlikult parima lahenduse.

Kas raamatupidaja kaasamine aitaks Teil keskenduda ettevõtte põhitegevustele?

Raamatupidamisteenuse hind - tunnipõhine

Raamatupidamisarvestus väikeettevõttele tunnipõhiselt. See variant sobib ettevõtjatele, kel on hallata vähe algdokumente ja makseid. Aja-arvestus aitab hoida raamatupidamise kulu madalal.

Võidavad sellest eelkõige ettevõtted, kelle käive on suurem aga arvete ja muude dokumentide arv on pigem väike. Hinnavõit võib tekkida ka juhul, kui on vaja rohkem teenuseid, mis kuutasuga paketis on lisatasu eest - nagu aruannete esitamine ning suhtlus Maksu- ja Tolliametiga. Sellisel juhul on kõik teenused ühtse meetodina lihtsalt arvestatavad.

Raamatupidamisteenuse hind - kindla kuutasuga

Fikseeritud kuutasu sõltub raamatupidamiskannete arvust. Nii kahekümne kui kahesaja kandega raamatupidamisarvestusele kuus leiame sobiva hinna.

Kannete arv tekib algdokumentidest (müügiarved, ostuarved ja tšekid, kuludokumendid, panga väljavõte, jmt). Ostu- ja müügiarve võib raamatupidamisprogrammi tekitada keskmiselt kuni 3 kannet, pangatehingu kajastamine kuni 2 kannet.

Raamatupidamisteenuse hind kindla kuutasuga aitab ettevõtte kulusid paremini prognoosida ja kontrolli all hoida. Samuti suurema arvu dokumentide korral tuleb kokkuvõttes hind soodsam kui ajaarvestuse puhul. Pakett sobib eelkõige ettevõtjale, kellel on palju dokumente ja erinevaid tehinguid ning kes sooviks enda rahaasju jooksvalt ka raamatupidajaga arutada.

Hinnas sisalduvad igakuised väljavõtted ning bilansiaruanne ja kasumiaruanne. Lisaks sisaldub kuutasuga paketis üks pooletunnine konsultatsioon kalendrikuu jooksul.

Raamatupidaja eraldi hinnastatavad teenused on vastavalt soovidele erinevate aruannete, näiteks majandusaasta aruande või statistikaametile aruande esitamine. Samuti on teistest teenusest eraldi ja tunnipõhiselt hinnastatav kliendi esindamine suhtluses Maksu- ja Tolliametiga.

Aitame Teid sõltumata Teie asukohast

Asume Tallinnas ja aitame Teid sõltumata Teie asukohast.

Kasutame arvete haldamiseks asukohast sõltumatut pilveteenust ning oleme alati Teie jaoks olemas meili ning telefoni teel.